Barnehage på Rodeløkka

Barnehage på Rodeløkka

Vi utfører komplette malerarbeider utvendig i Barnehage for Entreprenør. De har byttet ut ødelagt trevirke, mens vi har rengjort alle flater grundig.  Her er vi i ferd med å avslutte oppdraget før åpning etter fellesferien. 

I år er det lengre leveringstid på visse typer trevirke, slik at det blir noe gjenstående arbeider på pergola..

Jonas har stått for gjennomføringen her, godt hjulpet av både lærling og øvrige ansatte

29.07.2021 06:54