Maling av Garasjer for Borettslag, Igland

Maling av Garasjer for Borettslag, Igland

Vi har levert komplette malerarbeider på 101 stk nye garsjer for Borettslag i Oslo. Garasjene er levert  ferdig grunnet av Igland Garasjer.

Vi går over detaljer og trykkimprignert trevirke i forkant, samt sliper over panelet før videre malerarbeider. Her er garasjene malt ferdig med to strøk utvendig maling levert fra Jotun. 

Mathias og Tobias hos oss har stått for gjennomføringen av prosjektet, godt hjulpet av våre øvrige ansatte.

03.06.2021 08:37