Vi har siden -89, utført Maler -og gulvarbeider, samt mindre snekkerarbeider for våre Bedrift kunder. For våre faste avtale kunder tilbyr vi dessuten rask oppfølging og hyggelige priser.

  • Vi hjelper til med å sette i stand lokaler for utleie i samarbeide med leietager og utleier
  • Vi hjelper til med å tilbakestille lokaler etter avsluttet leieforhold, enten for leietager eller utleier
  • Rengjøring av lokalet i forbindelse med overlevering
  • Male opp fellesarealer, inngangspartier eller oppganger
  • Male opp etter rengjøring/ fjerning  av tagging på fasader og dører.
  • avlaste vaktmestre ved sykdom på eiendommene

Bedriften har kort respons på mindre serviceoppdrag.

Vi samarbeider tett med eiendomsforvaltere, utleiere og vaktmester, slik at vi på en effektiv måte får gjennomført oppdragene med minst sjenanse for øvrige leietagerer, mens arbeidene pågår.

For kjøpesentre utfører vi oppdragene i ordinær åpningstid, samt forskjøvet etter behov. Vi benytter oss av systemer som sikrer gode arbeidsforhold uten fare for skader på hverken kunder, ansatte eller fagfolk. Det sørges for å opprettholde kravene til rømningsveier, samt å ikke løse ut stedlige varslingssystemer gjennom samarbeid med vektere.

Alle våre systemer og løsninger sikrer gode arbeidsforhold. Det benyttes slipeutstyr tilkoblet til industristøvsugere med HEPA filter, eget høydemateriell bygget iht aml, samt produkter som ikke avgir skadelige gasser.

Vi bygger stort sett raskt opp egne tårnstillas, der dette er best egnet for en sikker utførsel i kombinasjon med øvrig høydemateriell. Om behov for annet høyde materiell så har vi gode avtaler med Oslo Liftutleie. Alle våre ansatte har kurs og riktig sertifisering for betjening av dette.

Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat eller befaring.