Barnehage utvendig på Rodeløkka for Oslo Kommune

Barnehage utvendig på Rodeløkka for Oslo Kommune

Vi utfører komplette malerarbeider utvendig i Barnehage for Entreprenør. Alle flater er rengjort grundig, mens Entreprenøren har byttet ut ødelagt trevirke etter råte skader. 

Her er vi i ferd med å avslutte oppdraget før åpning etter fellesferien. 

Jonas har stått for gjennomføringen her, godt hjulpet av både lærling og øvrige ansatte

29.07.2021 06:54