Borettslag utvendig, oppstart i Mars

Borettslag utvendig, oppstart i Mars

Stillaser ble tatt ut den 10 Mars og rigget i stand for 2 stk tomanns boliger. Litt snø i luften og på bakken, men dette forsvant raskt med bra temperaturer.

Vår stillasebyggere har montert opp de første to husene av totalt 13 hus for dette prosjektet i år. Her skal vi rengjøre takene og skifte ødelagt takstein, deretter impregnere vi steinen. Råttent eller ødelagt panel blir byttet ut med tilsvarende dimensjon som da det ble bygget.

Eldre panel vaskes grundig og løst maling skrapes, deretter grunnes det stedvis. Hele tomannsboligen blir malt opp med nye farger.

Det er laget en fargepalette som beboerne kan velge i, slik at alle husene får en ny farge etter ønske.

Mads og Guntis står for koordinering og gjennomføring av prosjektet, vel hjulpet av våre øvrige ansatte

15.03.2021 21:02