Registrering i Startbank

Registrering i Startbank

Vi har etter omorganiseringen registrert oss på nytt i Startbank.

Hvorfor denne ordningen ?

Byggenæringens Landsforening  har med utgangspunkt i prosjektet "Seriøsitet i byggenæringen", etablert denne felles registreringsordningen. Formålet med registreringsordningen er å bidra til at det kun blir benyttet seriøse bedrifter og at aktørene kan konkurrere på like vilkår. I tillegg gir ordningen en effektiv og ressurssparende informasjonsdeling av felles opplysninger.

15.05.2018 21:12