Thon Eiendom, Kontorlokaler Grensen i Oslo

Thon Eiendom, Kontorlokaler Grensen i Oslo

Vi utfører samtlige arbeider i forbindelse med dette oppdraget for kjedekunde.

Her rydder vi ut av lokalet etter tidligere leietagere. Vår snekker utbedrer skader på listverk, kjøkken og vegger. Ny solavskjerming erstatter ødelagt og utdaterte 

Sår og skader på vegger utbedres, slik at alle kontorer over tre etasjer blir malt opp med nye lyse farger.

Skader i tepper utbedres med nye innfellinger, samt at lokalene rengjøres klar for nye leietagere

Barry fra oss har stått for gjennomføringen på plassen, godt hjulpet av Mads og våre øvrige ansatte

19.05.2021 09:18