Reparasjoner av eldre grunnmur

Reparasjoner av eldre grunnmur

Gamle Rikshospitalet i Oslo

Vi holder på med mur og pussreparasjoner på eldre grunnmur. Det innebærer at vi har banket ned løs mur og puss feltvis over ett større område. Noen av skadene kommer som følge av fukt og rustspreng, andre som følge av saltutslag og forvitring. Flatene er så syrevasket og nøytralisert, før de er pusser på nytt med ett produkt fra SIka som er meget diffusjonsåpen. Mindre reparasjoner blir utbedret med hvit sement som har de samme egenskapene. Når dette er herdet så påfører vi en Silikatmaling fra Nordsjø openpå, så man får ett pustende system gjennom hele flaten.

18.01.2018 14:41