Maler og Gulvarbeider, 50 kontorer på Ullevål for OUS

Maler og Gulvarbeider, 50 kontorer på Ullevål for OUS

Vi er holder på med litt over 50 stk kontorer som er under ombygging. Her utføres arbeidene i etapper, ettersom bygget er i full drift mens vi holder på.

Her leverer vi komplette maler og gulvarbeider på de berørte kontorene. Jotun er vår leverandør for malte flater, mens Tarkett leverer gulvbelegget på prosjektet..

Her er det Mathias og Jonas, som har stått for store deler av gjennomføringen og loggistikken med alle fargene

02.07.2021 07:55