Vedlikeholdsarbeider hos H&M i Lillestrøm

Vedlikeholdsarbeider hos H&M i Lillestrøm

Vi utfører løpende vedlikeholdsmaling hos en av våre kjedekunder. Her har det vært større skader ved varelevering og vi har forsterket deler av gipsveggene med underliggende kryssfinerplater, før videre malerarbeider. Dette sikrer at flatene tåler den daglige bruken uten ytterligere skader.

Samtidig har vi også gått over personalrom og kantine.

23.07.2020 14:45