Tomannsboliger, Utvendig for Borettslag

Tomannsboliger, Utvendig for Borettslag

Vi holder på med å sluttføre 12 stk.  tomannsboliger for i år på dette prosjektet. Her er våre stillasebyggere i ferd med å demontere ett av stillasene på prosjektet, etter at huset er ferdig.

Vi har i løpet av sommeren rengjort takene på husene og byttet ut ødelagt stein med nye. Taket er så blitt impregnert med ett middel som  forlenger levetiden på steinen. Takrenner og nedløp er gått over og lekkasjer er utbedret i samme operasjon. Bygningene vaskes så utvendig og rengjøres, før vi skifter ut nødvendig panel.

Her bestemmer beboerne seg imellom hvilken farge de velger utifra en forhåndsbestemt palette. Og vi maler opp alle flater med to strøk med den nye fargen..

18.09.2020 17:19