Radiumhospitalet arbeider ny Stråle 13

Radiumhospitalet arbeider ny Stråle 13

Vi har utført komplette Maler og Gulvarbeider for ny Mr 12 på Radiumhospitalet. Her bytter de ut eldre stråle maskin og vi har nivellert nytt dekke etter innstøping av ny såle for maskin. Med ett krav på +/- 1 mm fordelt på 7 meter, eller ca 60 m2, er det greit å ha utført slike arbeider over endel år. Etter først å ha tatt ned deler av dekket med betongsliper, jobbet vi gulvet opp til riktig nivå med mange delfaser for avretting. 

Her har vi bygget opp ett eget telt med undertrykk med støvoppsamling, da det var inntil 16 mm stedvis som måtte fjernes for å nå gitte krav for planhet

Når dette var kontroll målt og godkjent av eksterne fra Tyske leverandører,  la vi ett nytt ledende gulvbelegg fra Tarkett etter gitte anvisninger, tilpasset såle og innfestinger.

Både maler og gulvarbeidene er utført i etapper, der vi samarbeider tett med Entreprenør for gode resultater.

Tobias har bistått gjennomføringen av arbeidene sammen med Mads

19.05.2022 17:11