Bolig Sameie, renovering av fellesarealer på ca  11000 m2

Bolig Sameie, renovering av fellesarealer på ca 11000 m2

Gamle Rikshospitale

Vi har fått i oppdrag å renovere fellesarealer i ett større sameie i Oslo Sentrum, med totalt 1380 leiligheter. Våre arbeider berører trappehus, korridorer, heishus og kjellergange under bakkenivå.

Her skal vi overflatebehandle Ca. 11000 kvadratmeter med to strøk maling, samt alle heisdører og gjennomgangsdører.

Vår Finske Malersvenn Sinikka er bas og hun er prosjektleder på oppdraget. Hun har med seg seks av sine kollegaer for å gjennomføre oppdraget som planlagt. Arbeidene blir gjennomført med både tradisjonelle metoder og Graco malersprøyter på de arealene vi kan sprøyte. Det benyttes Tårnstillase der dette er påkrevet i forhold til høydearbeider.

Vi utfører komplett avfallshåndtering og løpende daglig oppryddning av berørte arealer, slik at beboerene i minst grad blir berørt av våre arbeider

Jotun leverer samtlige produkter for oppdraget

18.10.2019 15:27