Nye Garasjer, levert fra Igland Garasjer

Nye Garasjer, levert fra Igland Garasjer

Vi skal begynne på 105 nye rekkegarasjer for ett Borettslag i Oslo. Garasjene har blitt satt opp i løpet av sommeren / høsten og vi skal utføre komplette malerarbeider som spesifisert av leverandør. Her blir det drift så lenge vær og temperatur lar oss holde på utover høsten, uten at det skal gå utover resultatet.

Det vi ikke rekker på bakgrunn av temperatur / fuktighet i trevirke, utføres videre i 2021. 

28.08.2020 17:15