Gulvarbeider på større prosjekt

Gulvarbeider på større prosjekt

Paralellt med malerarbeidene på dette bygget utfører vi også alle arbeidene med Gulvene. Det skal her legges ett Linoleumsbelegg fra Forbo på alle flater, samt Forbo Decibel stedvis som er ett akustikkgulv.

Dette sørger for bedre støydemping mellom møterom/korridorer og mot kontorer.

Her er noe av belegget fraktet inn i bygget og vår gulvlegger Nick er i gang med å kappe opp til diverse rom. 

19.01.2021 14:08