Elev på utplassering

Elev på utplassering

Vi har hatt en elev på utplassering fra Stovner Videregående skole i to uker. Dette er en del av utdanningsløpet der elevene er utplassert i forskjellige bedrifter som er godkjente av kommunen. Slik får man større kjennskap til faget utenfor skolens område, samtidig som man knytter nye relasjoner inn i arbeidslivet. Vi har i denne perioden fått gleden av å hatt besøk av Sebastian, som har jobbet på ett av våre større prosjekter i disse to ukene.

Her har han hjulpet til med forskjellige oppgaver knyttet opp mot dagens gjøremål. Det er noen mil mellom skole og arbeidsplass og vi håper at du har plukket opp litt kunnskap i den korte perioden du var på besøk hos oss..

23.11.2017 16:33