Trappehus i Pilestredet

Trappehus i Pilestredet

Vi har for gårdeier satt i stand ett trappehus i Pilestredet over 7 etasjer. Overflatene er etter forarbeider malt opp med sliesterke produkter fra Nordsjø. Trapper og respos har fått nytt gulvbelegg fra Polyflor og det er montert nye trappeneser med sklisikring. De eldre vinduene er etter omfattende forarbeider satt i stand og har mange nye år igjen til neste omgang. Alle detaljene på sidevangene har fått to strøk sort slik som det var den gangen gården var ny.

26.05.2017 21:04