Heissjakter

Heissjakter

Vi vedlikeholder to heissjakter over 14 etasjer, samt heisgruber. Mye løs puss og maling i sjaktene sammen med vannskade på vegger, sammen med to gruber som var fulle av olje og søl. Vi vasket oljen i flere omganger sammen med vannstøvsugere og påførte to lag epoxy etter sparkling med Ardex, slik at gulvene fremstår rene og klare for heistilsynet. Veggen ble også rengjort, samt at vi støvsugde alle flater innvendig opp til øverste etasje. Veggene ble så malt opp med Nordsjø Pro 7 slik at sjaktene nå fremstår hele uten skader.

Vi har gjort dette på mange større og små heis anlegg og for hvert sted gjennomgår vi sikkerheten sammen med heismontører for å sikre en korrekt gjennomføring av denne type oppdrag. Heisen ble pakket inn for å hindre skader og sammen med sikringsutstyr ble oppdraget vel gjennomført til planlagt tid.

17.04.2017 21:16