Malerarbeider OUS - Kar AVD

Malerarbeider OUS - Kar AVD

Vi er på Ullevål Sykehus i bygg 7 og utfører Malerarbeider i forbindelse med en større ombygging. Oppdraget pågår fra November og ferdigstilles i to delfaser, hvor første overlevering skjer i skifte Desember/januar og andre overlevering blir i Februar.

Mange tiltak er på plass i forhold til pågående Pandemi, speiselt på Sykehus. Men med rutiner, avstand, munnbind og god håndhygiene, har vi overholdt alle smittevernhensyn vi kan ta på en god måte.

19.11.2020 14:12