Rusløkkveien 62 leiligheter i bygård fra 1898

Rusløkkveien 62 leiligheter i bygård fra 1898

Rusløkka i Oslo

For en av våre Næringskunder har vi i tidsrommet mars -juni utført maler og gulvarbeider på 62 leiligheter. Arbeidene har foregått i bebodde leiligheter på dagtid, hvor vi har oppkomplementert etter branntetting.

Det er vår fagarbeider Andres som har vært Bas for våre malerarbeider, sammen med Mads som har sørget for logistikk med sammekjøring mot entreprenør. Han har også sørget for varslinger og våre gulvarbeider med belegg på plassen,

Gården har mye historie og i sin tid var det hele 124 leiligheter her. Når sentraliseringen på andre halvdel av 1800 tallet skjøt fart bodde det over 2000 mennsker her, omtrent 15 personer pr rom. I dag er leilighetene slått sammen i størrelse og standaren en helt annen.. Det ligger en serie hos NRK på dette bygget for de som ønsker å få med seg litt histore :)

https://tv.nrk.no/serie/boliger/1973/FREP40008573/avspiller

stått for koordineringen av våre malerarbeidene. Mads har stått for  sammen med Mads som også har hatt ansvar for gulvene og kontrollskjemaer. 

27.04.2018 19:48