Forsikringsoppdrag større vannskade 2-5 etg

Forsikringsoppdrag større vannskade 2-5 etg

Oslo Sentrum

Med mye lokal nedbør kommer også skadene innvendig.Når dette har stått flere centimeter opp på veggene, må disse åpnes og tørke godt opp. Her berører skaden fire etasjer og de forskjellige bedriftene som holder til i bygget. Her jobber vi oss systematisk etter snekkerene som lukker veggene med ny gips når fuktigheten er borte. 

Her er det Øyvind som holder kontroll med våre arbeider og samkjører Christiania sine Malere på oppdraget. Han står også for dialogen med de berørte leietagerene og snekkerene, slik at oppdraget kan utføres best mulig for alle parter

18.09.2019 14:43