Eldre laftebygning fra 1894

Eldre laftebygning fra 1894

Vi er stolte av å ha sluttført våre utvendige arbeider på denne flotte bygningen på Frogner fra 1894.

Allerede i mai fikk vi montert opp stillaser og pakket det hele inn med presseninger. Vi har i de påfølgende månedene fjernet adskillige lag med eldre malinger ved hjelp av Infravarme og skraper. Her samlet vi opp bortimot 650 kg med malingsrester som ble levert til spesialmottak. Dette er viktige tiltalk for miljøet da eldre malinger inneholder bly, kvikksølv og andre ymse tungmetaller.

 Etterhvert som malingen ble fjernet har vi slipt over alle detaljer for hånd der støvet samles opp i støvsugere med HEPA filtre. Ødelagt laft er byttet ut med nytt stedvis og vi har med antikvariske metoder utført tetting mellom stokkene ved hjelp av eldre oppskrifter. Dette sørger for god fukttransport slik at laftestokkene ikke blir ødelagt bak nye malingssjikt. 

Vi har hentet opp den originale rødfargen på bygget og det er benyttet Linolje produkter fra Wibo i hele prosessen. Dette sørger for god fukttransport gjennom tømmeret, noe man ofte glemmer på eldre bygninger.  Det er Johnny fra Miljømal som har bistått oss som vanlig med produkter og ekspertise, samt Mads Pettersen hos oss som har stått for gjennomføringen sammen med øvrige ansatte.

18.08.2022 10:35