Skullerud Næringspar, vi setter i stand nye lokaler

Skullerud Næringspar, vi setter i stand nye lokaler

Vi utfører komplette Maler og gulvarbeider for Skullerud Næringspark. Her er det en svensk bedrift som skal flytte inn i nye og lyse lokaler.

Bedriften leverer løsninger innen smart belysning og lokalene her ligger enkelt tilgjengelig. Prosjektet skal stå ferdig innen utgangen av februar for påfølgende innflytting.

Vi arbeider her etter gitte fremdriftsplaner sammen med tømrer og det er Mads som står for gjennomføringen, godt hjulpet av våre øvrige ansatte.

28.01.2022 16:27