Næringsbygg i Drammensveien

Næringsbygg i Drammensveien

Vi utfører malerarbeider i forbindelse med større renovering av eldre næringsbygg på Ca 5000 kvadratmeter grunnflate. Oppstart var allerede i Januar da vi hadde omfattende forarbeider på eksisterende himlinger og vegger. Utover har vi løpende utført komplette sparkel og malerarbeider etter gitte planer. Nå mot slutten av prosjektet er det Atrium og utvendige arbeider som skal ferdigstilles og de fleste leietagere er på vei inn i bygget

Jonas og Lida er baser og prosjektledere på oppdraget og vi har ca 12 malere på plassen for å holde gitte fremdrifter. 

15.08.2019 11:07